Kuva 004 mv.jpg

Reforma on asiakaslähtöinen kumppanisi kiinteistökehityshankkeissa. Toteutamme kiinteistökehityshankkeiden johtamisen yhdessä kanssanne. Luomme kiinteistöjen käyttäjille liiketoimintaa tukevia tilaratkaisuja. Kasvatamme kiinteistöomaisuuden arvoa.

Vahvuuksiamme ovat ammattimainen kiinteistökehityshankkeiden johtaminen hankkeiden tunnistamisesta, tutkimisesta ja hankinnasta eteenpäin. Toteutamme konseptikehityksen ja liiketoimintasuunnitelman. Avustamme suunnittelun ohjauksen, markkinoinnin ja vuokrauksen johtamisessa. Tuemme hankkeiden toteutuksen johtamisessa ja hallitussa tilojen käyttöönotossa.